Support

Få hjälp med din installation för dokument- och informationshantering

Vi kan erbjuda support både på Alfresco Community edition och lösningarna som tagits fram att användas med Alfresco. Detta för att säkerställa att du har en trygg och säker driftsmiljö. I ett supportavtal erbjuder vi årlig hälsokontroll, möjlighet att anmäla ärenden och att avropa tjänster för att avhjälpa driftsproblem.

Befintliga kunder kan anmäla ärende via vår supportportal.