Ärendehantering

Även mappar kan ha anpassade metadata, vilket gör att du kan använda dem för enklare ärendehantering. Ärendekortet blir din mapp med tillhörande metadata, handlingar och händelser läggs som dokument i mappen. Till detta kan vi sedan skapa rapporter för att ge en översikt över ärenden och dess status. Idag saknas stöd för mer avancerad ärendehantering såsom kommunal nämndshantering, men initiativ finns för att ta fram det tillsammans med andra intressenter.