Dokumenthantering

Dokumenthantering är grunden i Alfresco. Du kan enkelt hantera filer och versionshantera dem. I dokumentöversikten får du tumnaglar över filerna. Klickar du på detaljvyn så kan du via en inbyggd förhandsvisning läsa dokumentet utan att behöva tillgång till applikationen som skapade dokumentet. Rättigheter till filer ärvs från mappen de placeras i eller så tilldelar du individuella rättigheter till personer eller roller. Åtkomst till filer sker via webbaserad klient, men även med hjälp av Windows filserverprotokoll CIFS, så att du direkt kan öppna filer i Windows utforskaren. Använder du Microsoft Office kan du hantera filer direkt via Sharepointprotokollet.