TAM-Arkiv

TAM-Arkiv Logo

TAM-Arkiv är en arkivorgansation som har historiska dokument och bilder med start från 1860-talet. Den totala längden skulle motsvara över 8000 meter om det sträcktes ut över en linje. De använder Alfrescolösningar från Loftux för att säkerställa att digitala och digitaliserade historiska dokument lagras och hanteras i en skalbar lösning.